Członkowie

Krzysztof Belczyński

Szanowni Panstwo, Zawiadamiamy, iż ostatnie pożegnanie Krzysztofa Belczyńskiego w Warszawie, odbędzie się w środę: 24 stycznia 2024 r. w godzinach 13:00 – 13:30 na Cmentarzu Komunalnym Północnym przy ul. Kazimierza Wóycickiego 14. Pogrzeb (bez oficjalnej części w kaplicy czy kościele), odbędzie się dnia 29.01.2024 (poniedziałek), w Szczecinie, na Cmentarzu Centralnym przy ul. Ku Słońcu 125A

Read more
Konferencje, seminaria

IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego 2023

IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego odbędzie się w Krakowie w dniach 18-22 września 2023. Strona konferencji dostępna jest pod adresem: https://potor2023.confer.uj.edu.pl Program naukowy konferencji obejmuje szeroki zakres tematów z zakresu klasycznej i kwantowej teorii względności. Podobnie jak w latach ubiegłych, celem konferencji jest dyskusja i promocja najnowszych polskich i międzynarodowych osiągnięć. Bardzo mile widziani są

Read more
Konferencje, seminaria

School of General Relativity, Astrophysics and Cosmology (Uniwersytet Warszawski i POTOR)

Pragniemy poinformować o pierwszej edycji School of General Relativity, Astrophysics and Cosmology (Szkoły Względności Ogólnej, Astrofizyki i Kosmologii) na Uniwersytecie Warszawskim i POTOR. Nasza szkoła dedykowana jest doktorantom i postdoktorantom prowadzącym badania w zakresie ogólnej teorii względności. Szkoła letnia będzie podzielona na dwie części: pierwsza odbędzie się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 24-29

Read more
Konferencje, seminaria

VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego 2022

10.07.2022: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego w Warszawie (19-23 września 2022) Link do strony konferencji: https://events.ncbj.gov.pl/event/152/ W dniach 19-23 września 2022 roku odbędzie się w Warszawie w Centrum Banacha „8 Konferencja Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego”! Program naukowy konferencji obejmuje szeroki zakres tematów z zakresu klasycznej i kwantowej teorii względności. Podobnie jak w latach ubiegłych, celem konferencji jest dyskusja

Read more
Konferencje, seminaria

Konferencja „Quantum Gravity and More” 2022

4.07.2022: Konferencja „Quantum Gravity and More” (7-8 października 2022) poświęcona pamięci prof. Jerzego Jurkiewicza. Link do strony konferencji: https://cs.if.uj.edu.pl/event/QuantumGravityAndMore/ Celem konferencji jest upamiętnienie dorobku naukowego zmarłego w ubiegłym roku prof. Jerzego Jurkiewicza. Tematyka konferencji koncentruje się na grawitacji kwantowej, teorii macierzy losowych, chromodynamice kwantowej oraz zastosowaniach metod fizyki teoretycznej do problemów interdyscyplinarnych. Wszystkie te tematy znajdowały się

Read more
Członkowie

Zmarł prof. Wojciech Kopczyński

14.04.2022: Z wielkim żalem dowiedzieliśmy się, że dnia 14 kwietnia 2022 roku w wieku 75 lat niespodziewanie zmarł Wojciech Kopczyński, profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, członek Nowojorskiej Akademii Nauk, członek współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego. Wojciech Kopczyński ukończył studia magisterskie na Wydziale Fizyki UW w 1969 roku. W tym samym roku i na tym samym wydziale został zatrudniony

Read more
Prasa

Poparcie dla Ukrainy

Wyrażamy nasze poparcie dla ukraińskich nauczycieli, naukowców i studentów oraz dla całego narodu ukraińskiego, który ma prawo do demokratycznego, suwerennego i niepodległego państwa oraz prawo do decydowania o swojej przyszłości bez interwencji z zewnątrz. [Zarząd PoToR, 24.02.2022] We express our support for Ukrainian teachers, scientists and students and for the entire Ukrainian people, who have

Read more
Członkowie

Zmarł prof. Jerzy Jurkiewicz

30.11.2021: Z wielkim żalem dowiedzieliśmy się, że dnia 30 listopada 2021 roku zmarł prof. Jerzy Jurkiewicz, jeden z inicjatorów powstania, członek założyciel i były wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego, miał 74 lata. Jerzy Jurkiewicz Jerzy Jurkiewicz urodził się 22 lipca 1947 roku w Krakowie. W 1970 roku uzyskał stopień magistra fizyki, zaś w 1975 roku stopień doktora

Read more
Prasa

Medal Amaldiego dla prof. Andrzeja Trautmana

9.09.2021: Medal Amaldiego dla prof. Andrzeja Trautmana Medal Amaldiego Włoskiego Towarzystwa Ogólnej Względności i Fizyki Grawitacyjnej w 2021 roku został przyznany profesorowi Andrzejowi Trautmanowi za jego fundamentalny wkład w teorię fal grawitacyjnych. Nagroda ta nazwana na cześć słynnego fizyka Edoardo Amaldi będącego jednym z ojców doświadczalnej fizyki grawitacyjnej, przyznawana jest co dwa lata do europejskich naukowców, którzy dokonali znaczącego

Read more