Prasa

Poparcie dla Ukrainy

Wyrażamy nasze poparcie dla ukraińskich nauczycieli, naukowców i studentów oraz dla całego narodu ukraińskiego, który ma prawo do demokratycznego, suwerennego i niepodległego państwa oraz prawo do decydowania o swojej przyszłości bez interwencji z zewnątrz. [Zarząd PoToR, 24.02.2022] We express our support for Ukrainian teachers, scientists and students and for the entire Ukrainian people, who have

Read more
Prasa

Medal Amaldiego dla prof. Andrzeja Trautmana

9.09.2021: Medal Amaldiego dla prof. Andrzeja Trautmana Medal Amaldiego Włoskiego Towarzystwa Ogólnej Względności i Fizyki Grawitacyjnej w 2021 roku został przyznany profesorowi Andrzejowi Trautmanowi za jego fundamentalny wkład w teorię fal grawitacyjnych. Nagroda ta nazwana na cześć słynnego fizyka Edoardo Amaldi będącego jednym z ojców doświadczalnej fizyki grawitacyjnej, przyznawana jest co dwa lata do europejskich naukowców, którzy dokonali znaczącego

Read more
Prasa

Nagroda Nobla w Fizyce 2020

Nagroda Nobla w Fizyce 2020 (Roger Penrose, Reinhard Genzel, Andrea Ghez) A group of friends discussing over dinner the classical and quantum black holes [Warszawa, 14ty września, 2019] od lewej: Jerzy Lewandowski, Roger Penrose, Yongge Ma, Ted Newman, Carlo Rovelli, Francesca Vidotto Z OSTATNIEJ CHWILI: Sir Roger Penrose, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Relatiwistycznego został jednym z laureatów

Read more
Członkowie Prasa

Nowe władze PoToR

25.09.2020: Podczas Walnego Zebrania PoToR uczestnicy wybrali nowe władze Towarzystwa. W skład Zarządu weszli Jerzy Lewandowski (prezes), który zastąpił na tym stanowisku prof. Edwarda Malca, Jakub Mielczarek (vice-prezes), Agnieszka Janiuk (skarbnik), Patryk Mach, Marek Rogatko. Komisję Rewizyjną tworzą Jacek Jezierski, Jerzy Kowalski-Glikman oraz Tomasz Trześniewski.

Read more