Prasa

Medal Amaldiego dla prof. Andrzeja Trautmana

9.09.2021: Medal Amaldiego dla prof. Andrzeja Trautmana

Medal Amaldiego Włoskiego Towarzystwa Ogólnej Względności i Fizyki Grawitacyjnej w 2021 roku został przyznany profesorowi Andrzejowi Trautmanowi za jego fundamentalny wkład w teorię fal grawitacyjnych. Nagroda ta nazwana na cześć słynnego fizyka Edoardo Amaldi będącego jednym z ojców doświadczalnej fizyki grawitacyjnej, przyznawana jest co dwa lata do europejskich naukowców, którzy dokonali znaczącego wkładu do ogólnej teorii względności i fizyki grawitacyjnej. Informacja: po włosku.