Prasa

Poparcie dla Ukrainy

Wyrażamy nasze poparcie dla ukraińskich nauczycieli, naukowców i studentów oraz dla całego narodu ukraińskiego, który ma prawo do demokratycznego, suwerennego i niepodległego państwa oraz prawo do decydowania o swojej przyszłości bez interwencji z zewnątrz.

[Zarząd PoToR, 24.02.2022]

We express our support for Ukrainian teachers, scientists and students and for the entire Ukrainian people, who have the right to a democratic, sovereign and independent state and the right to decide their future without outside intervention.

[Society Board, 24.02.2022]