Członkowie

Zmarł prof. Joshua N. Goldberg

6.10.2020: Dnia 6 października 2020 r. zmarł Joshua N. Goldberg, honorowy członek Towarzystwa i profesor emerytowany Uniwersytetu Syracuse. 

Joshua Goldberg urodził się 30 maja 1925 roku w Rochester w stanie Nowy Jork. Uczęszczał na University of Rochester i tam uzyskał tytuł licencjata w 1947 roku. Od 1947 roku był związany z Syracuse University i pod kierunkiem Petera Bergmanna rozpoczął studia podyplomowe z ogólnej teorii względności i uzyskał stopień doktora nauk fizycznych w 1952 roku. główne z nich to jego działalność naukowa. Początkowo interesowały go równania ruchu rozciągłych ciał i prawa zachowania. Posługując się metodą przybliżenia Einsteina-Infelda-Hoffmana, wykazał, że terminów opisujących promieniowanie nie można wyeliminować za pomocą transformacji współrzędnych i że określają one energię strumienia przenoszoną przez fale grawitacyjne. W 1962 roku we współpracy z Rainerem Sachsem wykazali, że czasoprzestrzeń próżni jest algebraicznie wyjątkowa wtedy i tylko wtedy, gdy zawiera czystą zerową kongruencję geodezyjną. To tak zwane obecnie twierdzenie Goldberga-Sachsa otworzyło nowy sposób uzyskiwania dokładnych rozwiązań równań pola Einsteina, których kulminacją jest rozwiązanie Robinsona-Trautmana i metryka Kerra. Później, gdy Newman i Penrose opracowali spinorialne podejście do ogólnej teorii względności, Goldberg zbadał asymptotyczne właściwości pola grawitacyjnego i pola elektromagnetycznego. To skłoniło go do współpracy z członkami grupy cząstek elementarnych na Uniwersytecie Syracuse przy przygotowaniu podstawowej pracy na temat sferycznych harmonicznych spinu, która później była szeroko wykorzystywana w badaniach źródeł promieniowania grawitacyjnego. Goldberg napisał kilka artykułów na temat ram kanonicznych i hamiltonowskich w ogólnej teorii względności. Jego zainteresowania skupiły się następnie na roli zerowych stożków i zerowych powierzchni w badaniu dynamiki czasoprzestrzeni. We wczesnych latach po drugiej wojnie światowej Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych zdecydowały się sponsorować badania naukowe, w tym także badania z zakresu ogólnej teorii względności. Przez kilka lat Goldberg formalnie pracował w Bazie Sił Powietrznych Wright Petterson w Dayton w stanie Ohio. Podczas swoich kontaktów z Siłami Powietrznymi Stanów Zjednoczonych Goldberg był w stanie zapewnić stałe finansowanie badań nad ogólną teorią względności. Korzystając z tych środków, Peter Bergmann i Joshua Goldberg stworzyli na Uniwersytecie Syracuse światowej klasy centrum teorii względności. Kilku polskich relatywistów przebywało w tym ośrodku przez jakiś czas. Wszystkim im Joshua Goldberg i jego żona Gloria okazali pomoc i serdeczną gościnność. Joshua Goldberg kilkakrotnie odwiedzał Polskę. Po raz pierwszy przyjechał na Konferencję Jabłonną w 1962 roku, a po raz ostatni był w Warszawie na Jurek Lewandowski Fest we wrześniu 2019 roku, z kilkoma wizytami pomiędzy nimi. Joshua Goldberg zawsze wydawał się spokojny i gotowy do pomocy. Będzie nam go bardzo brakować.https://thecollege.syr.edu/news-all/news-2020/as-remembers-physicist-who-was-a-pioneer-in-einsteins-theory-of-general-relativity/